Kurzy cvičení pro děti na 2. pololetí

Vážení rodiče, na 2. pololetí šk.r. 2014 / 2015 jsme připravily kurzy pro vaše ratolesti.

Do 31. 1. 2015 můžete provést přihlášku do kurzů JOGA a STREET DANCE

KURZ JOGA

Lekce jógy pro děti jsou naprosto odlišné od těch pro dospělé, při cvičení zpíváme písničky, říkáme básničky nebo vykládáme pohádky. Jógové pozice s dětmi cvičíme většinou dynamicky, bez výdrží, pracujeme s dechem. Klademe důraz na detaily motoriky pohybu a správnost provedení jednotlivých cviků. Živé děti jóga zklidní, málo a méně aktivní naopak povzbudí do činnost.

Co jóga dětem přináší:
• pevnější a zdravější tělo, osvojení správného držení těla, lepší koordinaci, rovnováhu a ladnější pohyby
• lepší soustředění, vnímání a ovládání svého těla
• lepší a mnohdy i delší spánek, umění relaxovat
• snadnější zvládání stresových situací
• rozvoj fantazie a představivosti
• základ pro celoživotní duševní pohodu a zdraví, úctu k sobě i okolí
• radost a pozitivní naladění a sebevědomí
• cvičení pomáhá rozšiřovat slovní zásobu (děti si trénují i paměť)
• cvičení v kolektivu formuje i charakterové vlastnosti (děti se učí ohleduplnosti, přizpůsobení se kolektivu atd.)
• rozvoj poznávacích procesů (děti se seznamují s různými pomůckami, náčiním, učí se orientaci v prostoru)
• jóga zábavnou formou rozvíjí u dětí jejich dovednosti v nesoutěživém prostředí, proto je výborným doplňkem ostatních „soutěžních“ sportů

ROZVRH KROUŽKŮ

Joga pro nejmenší                2 – 4 roky           Úterý         9:30 – 10:30

3 – 6 let              Pondělí      14:30 – 15:15

 

Joga                                           7 – 12 let            Pondělí      15:15 – 16:00

KDE CVIČÍME: Palačinkárna a kavárna Café MiniMiCafé Gym, Pražská 380

1.lekce pondělí 2.2. 2015

Kurzovné 1 200 Kč / 2. pololetí

Přihlášky na TEL.: 606 050 092

 

STREET DANCE

Taneční průprava pro nejmenší                    5 – 7let

pátek 14:00 – 14:45

 

Street dance                                                     8 – 14 let

pátek 14: 45 – 15:45

 

Street dance                                                     15 – 18 let

pátek 15:45 – 16:45

Kurzovné 1 200 Kč / 2. pololetí

Fitko Pražská